Δημήτρης Καλανδράνης | 7 έως 13 Ιουλίου 2012

άμμος θαλάσσης, τσιμέντο, γύψος, μαρμαρόσκονη και ακρυλικά χρώματα συνθέτουν άπειρους συνδυασμούς  αφηρημένων παραστάσεων…

Ο Καλλιτέχνης

Art Shop

No products found which match your selection.