Το 2022, η αντί Αίθουσα Τέχνης γιορτάζει την πρώτη δεκαετία της!

Επιστρέψτε αργότερα για το Πρόγραμμα.

αντί Αίθουσα Τέχνης 10 χρόνια - 2022