Οι άνθρωποι του Δεσποτικού με την Μαίρη Χατζάκη στη Νέα Υόρκη